Ana Sayfa
Hakkımızda
Duyurular
Araçlar
İstek Formu
Kiralama Koşulları
İletişim
Marka
Model
Adınız
E-Mail
Şehir
Telefon
Adres
Mesajınız
Alınma Tarihi
Teslim Tarihi
Web sitemiz Açıldı
Kiralama Koşulları
 

Rent A Car Şartları:
Bir taraftan bu şartnamenin 1.sayfasında tanımlanan aracı, kira ücreti karşılığında kullanmak üzere teslim alan KİRACI ile, diğer taraftan bu aracı kiraya veren KİRALAYAN, araç kiralaması ile ilgili olarak aşağıda açıklanan koşullarda anlaşmaya varmışlardır.
1-Kira dönemi - kira süresi ve araç teslimi;
Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya, tüm lastikleri, araca ait belgeleri,aksesuar ve teçhizatı ile birlikte, periyodik bakımları yapılmış olarak teslim edilmiştir. KİRACI,söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Bu kira şartnamesinin 1. sayfasında belirtilen varsa bunlar hariç.) Söz konusu araç teslim edildiği tarihten itibaren şartnamenin 1. sayfasında belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak ve değiştirilmeden kirada tutulacaktır.
2-Aracın kullanımı:Araç,sözleşmenin 1.sayfasında kimlik bilgileri belirtilen,en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI tarafından kullanılacaktır.Ek sürücü için yine aynı koşullar geçerli olup şartnamenin 1.sayfasında adı ve ehliyet bilgileri yazılmış olmalı ve bu şartnameyi tüm koşulları ile kabul ederek KİRACI olarak imzalamalıdır. Sürücünün ve ek sürücünün en az 23 yaşında olması gerekir. KİRACI,kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür.
3-KİRACI, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza,hasar,hırsızlık,kayıp durumunda aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir. Ayrıca en kısa sürede KİRALAYAN' a bilgi verecektir. a)Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza,hasar,hırsızlık,kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınması, b)İmkan bulunması dahilinde araç ve / veya araçların fotoğraflarının çektirilmesi, c) Şayet varsa olaya karışan diğer araçların sürücülerinin adları,adresleri.sürücü belge numaraları,mümkün olduğu taktirde Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaraların temin edilmesi, d)Yukarıda a,b,c maddelerinde belirtilen söz konusu evrakların en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN'a teslimi,
4-KİRACI, 3. maddede belirtilen kaza evraklarının temini ve KİRALAYAN'a belirtilen sürede teslim edilmemesinden ötürü doğacak maddi,manevi sorumluluklar ile her türlü kaybı karşılamayı kabul eder. Aracın, herhangi bir olay nedeniyle, KİRACI'nın kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması durumunda geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin yapılacak harcamalar KİRACI'ya aittir.Bu süre içinde geçecek günlerin kirası KİRACI tarafından KİRALAYAN'a ayrıca ödenir.
5-KİRACI tarafından Araç, stepnesi, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi hasarsız, bakımlı ve çalışır olarak teslim aldığı KİRALAYAN ofisine ve şartnamenin 1.sayfasında belirtilen günde iade ve teslim edecektir. KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN' a başvuracak ve KİRALAYAN'ın onayını alacaktır. Gecikmelerde her saat için günlük kiralama bedelinin 3' te 1'i ceza olarak alınır. 1 günden sonraki gecikmelerde durum adli makamlara intikal ettirilerek KİRACI, Ek sürücü ve Kefil hakkında suç duyurunda bulunulur.
6-KİRACI'nın bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymaması, ödeme yapmaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, KİRACI, KİRALAYAN' a bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması sırasında, araçta bulunan nesne ya da maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir. KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp, cezai sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava,suçlama,şikayet ve zarardan ibra eder.
7-KİRACI, araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi,dağlık arazi,kum,bataklık,dere yatağı v.s. gibi) ve aracı amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda ve aşırı yük ile, açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında, Herhangi bir araç ya da treyleri çekmekte veya itmekte, Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde, Motorlu sporlarda(Yarış,sürat tayini, ralli,sağlamlık ve hız denemeleri dahil), kısaca olağandışı kullanamaz. Aksi durumun herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde KİRALAYAN şartnameden doğan diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, şartnameyi tek taraflı fesih ederek araca madde 6'de belirtilen şartlarla el koyma ve bu nedenle varsa meydana gelmiş zararları isteme hakkına sahiptir.
8- Hiçbir kira aracı Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz.
9- KİRACI bu şartname ile kiraladığı araçları hiçbir şekilde kiraya ve/veya para karşılığı bir başkasına kiralayamaz,satamaz,ödünç kullandıramaz ya da bunları yapma eylemine giremez.
10- KİRACI, kiralamış olduğu aracın kayıp (hırsızlık), kaza,yangın ve üçüncü kişilere verebilecekleri tüm zararlar ile ilgili önlemleri almayı (aracın emniyet altına alınması, rapor tutturulması v.s. ) taahhüt eder.
11- Söz konusu aracın Trafik Kanuni Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası KİRALAYAN tarafından yaptırılır. KİRACI, kirası altındaki araç veya donanımıyla ilgili kaza ve hırsızlık durumunda, aşağıda belirtilen koşullarda, kiralamış olduğu araçla ilgili, kazaya karışan diğer araçlarla ilgili ve kaza sonucu üçüncü kişilerle ilgili oluşan her türlü kayıp ve hasar ve hırsızlığın sorumluluğunu ve bunlara ilişkin giderleri,tazminatları karşılamayı kabul ve beyan eder; -
Aracı kullanan ehliyet sahibi kişi alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise, -Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda, (kaza raporuna kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi), -Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen kayıp ve zararlar. -KİRACI' nın kazada ASLİ KUSUR sahibi olması durumunda. -Sigorta poliçesinde belirtilen "Teminat dışı zararlar" ın ortaya çıkması durumunda. -Trafik kaza zaptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda. -Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç sayılan bir fiili araçla birlikteyken ya da araç vasıtasıyla işlemeleri halinde. -Araç, anahtarı üzerinde olmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmadan otoparkta veya başka bir yerde bırakılmışsa. -Araç, kilitli olmakla birlikte araç ruhsatı üzerindeyken bırakılmış ve bu durumdayken çalınmış ve KİRALAYAN' a Araç Ruhsatını ve anahtarını teslim edemiyorsa. -Cam kırılması,Lastik Tamiri ya da Değişimi, Radyo hırsızlığı, Lastik Hırsızlığı, KİRACI tarafından ödenir. -500 Euro karşılığı TL ve altında kalan her türlü hasar ve hırsızlık, diğer koşullara bakılmaksızın KİRACI tarafından ödenir.
12
- KİRACI, kira süresi içinde kiraladığı araçlardan dolayı üçüncü kişilere karşı sigorta kapsamı dışındaki maddi ve manevi sorumlulukları kabul eder.
13- KİRALAYAN, KİRACI' nın kiraladığı aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmasından veya araçtan bulunan kişi ve/veya mamul,ekipman,parça v.b.'nin herhangi bir sebeple göreceği hasar ve kayıplarla ilgili olarak veya KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir mal ya da eşyadan doğacak maddi,manevi kayıplardan,cezai sorumluluktan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde ir kayıp, ceza, sorumluluk ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava,suçlama,şikayet ve zarardan ibra eder.
14- KİRALAYAN, aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ve imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder.
15- KİRACI, kiraladığı araçları nedeni ne olursa olsun şartnamede gösterilen tarihten önce iade etme talebinde bulunamaz. Aksi durumda, sözleşme bitiş tarihine kadar olan kira bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
16- KİRACI, aracın kullanımından doğan her türlü akaryakıt, otoyol, köprü geçiş ücreti, tüm trafik cezaları, kira bedelleri ile birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları, araç hasar sorumluluk bedeli, araç hırsızlık sorumluluk bedeli, akaryakıt bedeli, otoyol bedeli, şoför bedeli, köprü geçiş bedeli, gecikme ceza bedeli, tek yön ücreti. teslim alma ücreti, teslim etme ücreti, tazminat ve bu şartnameye göre ödemesi gereken tüm diğer bedelleri ve aracın hatalı kullanımından dolayı ortaya çıkan her türlü tamirat , yenileme ve hasar sorumluluk bedellerini ödemeyi kabul eder. Aracın hatalı kullanımının tespitini, KİRALAYAN tarafından aracın sürekli olarak bakımının ve servisinin yaptırıldığı Teknik Servis şirketi yapar.
17- KİRACI, kiralamalar ilişkin Katma Değer Vergisi dahil ödemelerini, kiralama döneminin başlangıcından önce nakit olarak veya şartnamenin 1. sayfasında belirtilen geçerli kredi kartı ile ödemek durumundadır. KİRACI, bu şartnameye göre ödemesi gereken kira bedeli ile birlikte kiralama süresi boyunca oluşacak trafik cezaları,araç hasar sorumluluk bedeli, araç hırsızlık sorumluluk bedeli, akaryakıt bedeli, otoyol bedeli, şoför bedeli,köprü geçiş bedeli,gecikme ceza bedeli, tek yön ücreti, teslim alma ücreti, teslim etme ücreti,tazminat ve bu şartnameye göre ödenmesi gereken tüm diğer bedelleri kredi kartından "Mail Order" yoluyla tahsil edilmesini kabul ve beyan eder. KİRACI kredi kartının limitinin yetmemesi halinde, arta kalan bedelleri 3 gün içerisinde nakten ödemekle yükümlüdür. KİRACI tarafından, bu bedellerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borca ödemesi gereken tarihten itibaren aylık % 15 temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.KİRACI, kira bedelinin ve bu şartnameye göre ödemesi gereken diğer tüm bedellerini ödememesi durumunda teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
18- KİRACI' nın tebligat adresi bu şartnamenin 1, sayfasında belirtilen KİRACI adresi olup, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe Tebligat Kanunu 35. Maddesi uygulanır. 19- Bu uzun süreli kira şartnamesinde KİRACI 2918 sayılı yasanın 3. maddesi çerçevesinde İŞLETEN durumunda olup, taraflar bu şartnameden doğan ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

 

 

          DLK Rent A Car Gürsu Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:65 Konyaaltı / ANTALYA  Tel:0242 229 00 90  GSM:0532 617 88 46